Kurzy

1. Special Training Line

Pistol Combat Training 3

Pistol Combat Training 3

  • Trvanie: 3 - 4 hodiny
  • účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
  • poskytnutie zbrane, výstroja (púzdro, opasok, ochranné pomôcky)
  • zautomatizovanie prebíjania krátkej zbrane
  • strany
  • závady
  • bariérova streľba
  • pohyb jednotlivca v uzavretom priestore
  • je potrebné najprv absolvovať kurzy Pistol Basic 1 a Pistol Combat 2
  • certifikát

Cena kurzu: 40 €

Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za násilný trestný čin, alebo je členom extrémistickej organizácie.