Kurzy

1. Special Training Line

Pistol Combat Training 2

Pistol Combat Training 2

  • Trvanie: 4 hodiny
  • účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
  • poskytnutie zbrane, výstroja (púzdro, opasok, ochranné pomôcky)
  • reakcia na útok zo zrelaxovaného postoja
  • combat drill
  • neplánované a plánované prebíjanie krátkej zbrane
  • orientácia v priestore a prenášanie streľby
  • základné zásady streľby spoza bariéry
  • základné riešenie závad
  • certifikát

Cena kurzu: 50 €

Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za násilný trestný čin, alebo je členom extrémistickej organizácie.