Kurzy

1. Special Training Line

Pistol Basic Training 1

Pistol Basic Training 1

  • Trvanie: 3 hodiny
  • výber a použitie vhodného streleckého púzdra podľa účelu
  • umiestnenie streleckého materiálu k bojovej streľbe
  • skryté nosenie zbrane
  • bezpečná manipulácia a zručnosť
  • správne tasenie, držanie a úchop
  • mierená streľba na stacionárny cieľ
  • certifikát

Cena kurzu: 40 €

Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za násilný trestný čin, alebo je členom extrémistickej organizácie.