Kurzy

1. Special Training Line

Boj pri vozidlách

Boj pri vozidlách

  • Trvanie: 3 hodiny
  • zapožičanie zbrane, vybavenia (taktická výstroj, ochranné pomôcky)
  • spôsob využitia vozidla ako účinnej bariéry
  • práca ako jednotlivec a tím
  • opúšťanie vozidla
  • podmienka vstupu do kurzu je absolvovanie kurzu Pistol Combat 3
  • certifikát

Cena kurzu: 60 €

Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za násilný trestný čin, alebo je členom extrémistickej organizácie.