Kurzy

1. Special Training Line

Close Quarters Battle

Close Quarters Battle

  • Trvanie: 5 hodín
  • účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
  • zapožičanie zbrane, vybavenia (taktická výstroj, ochranné pomôcky)
  • pohyb jednotlivca v budove za znížených svetelných podmienok (KILL HOUSE)
  • vstupovanie tímu do budovy
  • pohyb v tíme v budove
  • podmienka vstupu do kurzu je absolvovanie kurzu Pistol Combat 3
  • certifikát

Cena kurzu: 60 €

Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za násilný trestný čin, alebo je členom extrémistickej organizácie.