Kurzy

3. Woodcraft & Survival Line

Woodcrafter Junior 1

Woodcrafter Junior 1

  • Trvanie: 8 hodín
  • kurz je určený pre chlapcov a dievčatá vo veku od 15-18 rokov
  • ukážka profi zálesáckeho vybavenia do divočiny, manipulácia so zálesáckym nožom
  • praktický nácvik v stavaní turistického stanu
  • krabička poslednej záchrany KPZ, výuka v uzlovaní
  • streľba z gumapušky, prevencia a správanie sa pri strete s medveďom
  • orientácia podľa prírodných úkazov a zakladanie ohňa v zhoršených podmienkach
  • cez obed pre deti zabezpečené grilovanie alebo opekačka, pitný režim, olovrant
  • odchod z Rimavskej Soboty v nedeľu ráno o 8:30, návrat v podvečer do 18. hodiny
  • vyhodnotenie, certifikát

Cena kurzu: 25 €

Miesto konania kurzu: Nový Mikulov (12 km od Rimavskej Soboty)