Kurzy

3. Woodcraft & Survival Line

Kurz topografie a orientácie

Kurz topografie a orientácie

  • Trvanie: 4 hodiny
  • orientácia podľa prírodných úkazov
  • zorientovanie mapy a buzoly
  • meranie vzdialeností na mape a azimutu
  • použitie náramkového kompasu
  • zistenie svojej polohy podľa mapy a azimutu
  • krokovanie podľa azimutu – technika RANGER
  • práca s protraktorom
  • určovanie súradníc podľa mapy a protraktoru
  • certifikát

Cena kurzu: 35 €