Kurzy

1. Special Training Line

Special Sniper Training

Special Sniper Training

  • Trvanie: 8 hodín
  • zapožičanie komplet materiálu (okrem osobného odevu a obuvi)
  • maskovanie, maskovací odev ostreľovača "GILLIE"
  • vybavenie ostreľovačského tímu
  • pohyb v teréne (presuny ostreľovača) a improvizované strelecké polohy
  • práca s balistickými tabuľkami
  • palebné postavenie ostrelovača
  • čistenie a konzervovanie ostreľovačskej pušky
  • práca s optickými prístrojmi
  • certifikát

Cena kurzu: 70 €

Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za násilný trestný čin, alebo je členom extrémistickej organizácie.