Kurzy

1. Special Training Line

Combat Rifle 1

Combat Rifle 1

  • Trvanie: 3 - 4 hodiny
  • účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
  • zapožičanie zbrane a výstroja (taktický postroj, ochranné pomôcky)
  • oboznámenie sa s rozmiestnením taktickej výstroje a výzbroje
  • osvojenie si bezpečnej manipulácie a ovládanie samopalu, útočnej pušky
  • nahodenie, úchop, stabilné držanie dlhej zbrane
  • mierená streľba na stacionárny cieľ
  • certifikát

Cena kurzu: 40 €

Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za násilný trestný čin, alebo je členom extrémistickej organizácie.