Kurzy

2. Close Combat Line

Nunčaku & Tonfa

Nunčaku & Tonfa

  • Trvanie: 6 hodín
  • zapožičanie nunčaku, tonfy a ochranných pomôcok
  • tradičné typy nunčaku, rozdelenie
  • postoje a uchopenie nunčaku
  • obranné techniky a kryty pomocou nunčaku
  • útočné techniky a kumite (cvičenie s partnerom)
  • história a opis tonfy
  • držanie tonfy, obranné techniky a kryty
  • priame a nepriame útoky, kumite s tonfou
  • certifikát

Cena kurzu: 50 €

Na stránke STAR Martial Arts Shop si môžete zakúpiť aj drevenú tonfu alebo nunčaky.