Kurzy

1. Special Training Line

Mental Combat Training

Mental Combat Training

  • Trvanie: 7 hodín (potrebné písacie potreby)
  • mentálna pripravenosť na boj a mentálne schopnosti
  • keď je problém v akcii
  • pozápasová analýza
  • myslenie šampióna
  • nástup do akcie
  • nástup stresu, prechod farebnými zónami
  • nárast bojového stresu
  • vysporiadanie sa so stresom v kritickej situácii
  • certifikát

Cena kurzu: 120 €

Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za násilný trestný čin, alebo je členom extrémistickej organizácie.